Priser

Vi har månedligt kontingent betaling, og du kan se priserne for de forskellige aldersgrupper herunder:

150 kr. : 7 – 11 år.
200 kr. : 12 – 15 år.
250 kr. : 16 år og opefter.
125 kr. : Støttemedlemskab.

Du kan betale via PBS eller Mobilpay 60477

For dyrt?
I Danmark ønsker man at alle børn skal kunne gå til en fritidsaktivitet uanset familiens økonomi.

Hvis jeres økonomi er stram (f.eks. ved kontakthjælp, integrationsydelse, uddannelsesydelse eller lav løninkomst) kan man søge Ringsted Kommune om tilskud til betaling af kontingent for børn under 15 år. Vi hjælper jer gerne med at udfylde skemaet. Du kan se ansøgningsskemaet her.