Kata

Kata er både sprirituel og fysisk træning. Kata kræver høj koncentration og at man skal sigte mod en tilstand af zanshin, et vågent og beredt sind.  Kata er en række logisk sammensatte forsvars/angrebsbevægelser, hvor man forestiller sig at kæmpe imod modstandere fra mange retninger og i alle tænkelige situationer. Hver kata starter altid med et forsvar.

Hver kata har sit eget karakteristika, sit eget udtryk og mening. Antallet af sekvenserne og bevægelserne er forudbestemt i hver kata og alt skal udføres korrekt. Kata skal udføres på embusen, udførelseslinie og skal starte og slutte samme sted. Hver bevægelse skal være klart forstået og udtrykt i handling på det rigtige tidspunkt. Rytmen, fleksibilliteten og den korrekte brug af kraft, hastighed og styrke udføres. Åndedrættet skal være korrekt og naturligt. Tæt forbundet med åndedrættet er Kiai!  

26 kataer indgår i JKA Danmarks kata pensum. Disse er; Heian Shodan, Heian Nidan, Heian Sandan, Heian Yondan, Heian Godan, Tekki Shodan, Tekki Nidan, Tekki Sandan, Bassai Dai, Kanku Dai, Enpi, Hangetsu, Jitte, Gangaku, Jion, Bassai Sho, Kanku Sho, Nijushiho, Jiin, Sochin, Unsu, Chinte, Meikyo, Wankan, Gojushiho Sho og Gojushiho Dai.