Børneattester

Det skal være rart og trygt at sende sine børn til karate.

Alle voksne og unge der træner børn i Ringsted Shotokan Karate-Do Kai JKA får indhentet børneattester.

Lov om indhentelse af børneattest.

Vi indhenter børneattester en gang om året. således at klubben ikke har instruktører eller hjælpeinstruktør der er tiltalt eller dømt for sædelighedsforbrydelser eller anden personfarlig kriminalitet.